Versete biblice de multumire

Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjor altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile Tale. (Psalmul 26:6-7)

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos! (1 Corinteni 15:57)

Mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-Ți cânte, și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururi Te voi lăuda! (Psalmul 30:11-12)

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare! (2 Corinteni 9:15)

Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute Celui Preaînalt. (Psalmul 50:14)

Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela Mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. (Psalmul 50:23)

O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor! Să-I aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. (Psalmul 107:21-22)

Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu harpa! (Psalmul 147:7)

Tot astfel, Domnul are milă de Sion și mângâie toate dărâmăturile lui. El va face pustiul lui ca un rai, și pământul lui uscat, ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulțumiri și cântări de laudă. (Isaia 51:3)

În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie, care, prin noi, va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. (2 Corinteni 9:11)

Nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. (Efeseni 1:16)

Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. (Filipeni 4:6)

Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. (Coloseni 2:6-7)

Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. (Coloseni 4:2)

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. (1 Timotei 2:1)

Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri. (1 Timotei 4:4)

Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema Numele Domnului; îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. (Psalmul 116:17-18)

Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu Psalmul, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. (Coloseni 3:16)

Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. (1 Timotei 6:6)

Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. (Romani 1:8)

Dacă mănânc, aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? (1 Corinteni 10:30)

Mulțumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. (1 Timotei 1:12)

Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moși strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte. (2 Timotei 1:3)

Scroll to Top