Versete scurte din Biblie

Cauți versete biblice scurte? Îți prezentăm o selectie cu cele mai populare versete scurte din biblie. Le poți folosi pentru incurajare, pentru memorare, pentru citarea rapidă, pentru a le pune pe o fotografie. Dacă nu există altă specificare, citatele biblice sunt luate din versiunea Dumitru Cornilescu.

Cele mai scurte versete din Biblie

Isus plângea. (Ioan 11:35)

Bucurați-vă întotdeauna. (1 Tesaloniceni 5:16)

Rugați-vă neîncetat. (1 Tesaloniceni 5:17)

Nu disprețuiți prorociile. (1 Tesaloniceni 5:20)

Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. (Luca 17:32)

Să nu furi. (Deuteronomul 5:19)

Nu stingeți Duhul. (1 Tesaloniceni 5:19)

Fraților, rugați-vă pentru noi. (1 Tesaloniceni 5:25)

Să nu ucizi. (Exodul 20:13)

Să nu furi. (Exodul 20:15)

Să nu ucizi. (Deuteronomul 5:17)

Să nu preacurvești. (Exodul 20:14)


Versete biblice de incurajare scurte

Isus Hristos este același ieri și azi și în veci! (Evrei 13:8)

Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat Fața Lui! (1 Cronici 16:11)

Căutați pe Domnul și puterea Lui, căutați întotdeauna fața Lui! (1 Cronici 16:11, NRT)

Căutați pe DOMNUL și puterea lui, căutați neîncetat fața lui. (1 Cronici 16:11)

Bucurați-vă totdeauna. (1 Tesaloniceni 5:16)

Rugați-vă neîncetat. (1 Tesaloniceni 5:17)

Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. (1 Tesaloniceni 5:18)

Nu stingeți Duhul. (1 Tesaloniceni 5:19)

Feriți-vă de orice se pare rău. (1 Tesaloniceni 5:22)

Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. (Psalmii 56:3)

Încrede-te în Domnul și fă binele; locuiește în țară și umblă în credincioșie! (Psalmii 37:3)

Pot totul în Hristos, care mă întărește. (Filipeni 4:13)

Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste! (1 Corinteni 16:14)

Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. (1 Ioan 4:19)

Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. (Proverbele 10:12)

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. (Proverbele 17:17)

Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. (Romani 12:9)


Versete biblice scurte despre credință

Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. (Luca 1:37)

Umblăm prin credință, nu prin vedere. (2 Corinteni 5:7)

Pot totul în Hristos, care mă întărește. (Filipeni 4:13)

Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă! (1 Corinteni 16:13)

Vegheați, stați tari în credință, îmbărbătați-vă, fiți tari! (1 Corinteni 16:13)

Vegheați, stați fermi în credință, îmbărbătați-vă, fiți tari! (1 Corinteni 16:13)

Vegheați, stați fermi în credință, fiți bărbați, fiți tari! (1 Corintieni 16:13)

Isus a răspuns: – Aveți credință în Dumnezeu! (Marcu 11:22)


Versete scurte despre speranță

Fiți bucuroși în nădejdea voastră! Fiți răbdători în necaz! Dedicați-vă rugăciunii! (Romani 12:12)

Bucurați-vă în speranță! Răbdați în necaz! Stăruiți în rugăciune! (Romani 12:12)

Și acum ce mai pot nădăjdui eu, Stăpâne? Speranța mea este în Tine! (Psalmii 39:7)

Tu ești speranța mea Stăpâne Doamne, ești încrederea mea încă din tinerețea mea. (Psalmii 71:5)

Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, pe măsura speranței noastre în Tine! (Psalmii 33:22)

Deci, întrucât avem o astfel de speranță, ne purtăm cu mare îndrăzneală (2 Corinteni 3:12)


Versete scurte despre curaj

Vegheați, stați fermi în credință, îmbărbătați-vă, fiți tari! (1 Corinteni 16:13)

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de stăpânire de sine. (2 Timotei 1:7)

Fiți tari și încurajați-vă inimile, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. (Psalmii 31:24)

El nu se teme de vești rele, căci inima lui este tare și se încrede în Domnul. (Psalmii 112:7)

În cele din urmă, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. (Efeseni 6:10)

Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. (Efeseni 6:10)


Își recomandăm să citești și Versete biblice despre mulțumire sau versete diblice de incurajare.


Scroll to Top